Valgustusraie

Valgustusraie on hooldusraie liikidest üks enimlevinumaid. Valgustusraiet teostatakse, et metsas kasvavad puud saaksid paremini kätte valgust ning toitaineid. Valgustusraie tagab väärtusliku tulevikumetsa. Valgustusraie esmärgiks on kasvama jätta kasvukohale sobivad puuliigid ning välja raiuda need puud, mis takistavad tulevikupuude kasvamist. Valgustusraiet peetakse metsa kasvatamise juures kõige olulisemaks hooldustööks, sest nagu ka kõik muud taimed, vajavad ka puud kasvamiseks piisavas koguses ruumi, valgust, toit- ja mineraalaineid.


Valgustusraiet tehakse kuni 20-aastases metsas või kuni 8 cm keskmise diameetriga puistus. Valgustusraie peamised eesmärgid on puistu liigilise koosseisu kujundamine ning peapuuliigi valgus- ja toitetingimuste parandamine.


Valgustusraie hind