RAIEÕIGUSE OST

Ostame Raieõigust üle Eesti. Küsi pakkumist! Majandame metsa säästlikult ja loodussõbralikult.

Ostame raieõigust teie metsakinnistul. Raieõigust ostame nii kasvavale metsale, kui ka küpsele metsale. Hinnapakkumine on TASUTA!

Raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu sõlmimise eelduseks on Keskkonnaameti poolt metsaregistris registreeritud kehtiva(te) metsateatis(t)e olemasolu.


KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE VÕÕRANDAMINE

NR1 RAIEÕIGUSE OST EESTIS

RAIE HIND RAIEÕIGUSE MÜÜGI PUHUL ON METSAMATERJALI MÜÜGIST SAADUD TULU JA MATERJALI VARUMISEKS TEHTUD KULUDE VAHE.

Raie hind = Raie tulud – Raie kulud

Raie tulud – raiutud metsamaterjali müügist saadud summa/tasu

Raie kulud – puidu varumiskulud (raiumine ja kokkuvedu) ning transport ostja juurde ehk väljaveokulud.

RAIE HINDA MÕJUTAVAD:

Puidu hind – puidusortimendi hinnad puiduturul muutuvad ja kallinevad või odavnevad vastavalt turuolukorrale, nõudmisele ja pakkumisele.
Raie maht – mida suuremat maht, seda kõrgem hind. Suurema mahu puhul on reeglina kulud tihumeetri kohta madalamad.
Langi asukoht – erinevates piirkondades on puidumaterjali kokkuostuhinnad erinevad ja langi asukoht on otseselt seotud väljaveetava materjali transpordikulude suurusega.
Kasvukoha tüüp ja eripära – kuiva kasvukoha, harvesteriga tehtud lageraie vs. saemeestega tehtud turbe- või harvendusraie, peenike mets ja raie koos alusmetsa raie. Väljaveo järgsete koristamis- ja/või taastamistööde maht.


Võta meiega ühendust, aitame meeleldi. Helista meile 5077027 või kirjuta eestimetsadeliit@gmail.com


raie-metsaraie-raieõiguse-ost-müük-hind


RAIE OST – RAIEÕIGUSE OST – METSARAIE OST
RAIE MÜÜK – RAIEÕIGUSE MÜÜK – METSARAIE MÜÜK
RAIE HINNAPAKKUMINE – RAIEÕIGUSE HINNAPAKKUMINE – METSARAIE HINNAPAKKUMINE
RAIE HIND – RAIEÕIGUSE HIND – METSARAIE HIND

METSA RAIE METSARAIE RAIEÕIGUS

HOOLDUSRAIE TEOSTAB PROFFESSIONAALNE VABALT VALITUD EESTI RAIE ETTEVÕTE

Mets kasvab paremini, kui teda hooldada


Võta meiega ühendust, aitame meeleldi. Helista meile 5077027 või kirjuta eestimetsadeliit@gmail.com


Metsa hooldusraie päring – kõik tipptasemel metsa hooldusraietega (harvendus-, valgustus- ja sanitaarraietega) tegelevad ettevõtted, saavad Teie soovi korral Meie kaudu info Teie puistu ja planeeritud raiemahu kohta. Metsaettevõtted teevad pakkumise või esitavad lisaküsimused 7 päeva jooksul. Saate valida endale tööde teostaja parima hinna või muude Teie jaoks oluliste kriteeriumite järgi


Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis
Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis