LISA PAKKUMINE

Leidke Parim Ostja koos Metsjamaa.ee-ga!

Soovi korral lisame Teie kinnistu müügipakkumise metsjamaa.ee veebilehele

Kui olete müümas maatulundusmaa kinnistut, olgu selleks mets või põllumaa, või pakute raieõigust, siis oleme teie jaoks siin, et aidata hinnapakkumiste kogumisel ja müügil. Teie nõusolekul korraldame pakkumiste kogumise kõigilt metsandus- ja põllumajandusettevõtetelt ning maa ostmisest huvitatud isikutelt. Meie eesmärk on välja selgitada parima hinnaga ostja!

Metsa müügi puhul on oluline omada kehtivat metsamajanduskava ning raieõiguse müügil tuleb esitada kehtivad teatised ja takseerandmed raiutavate eraldiste kohta.

Kui olete huvitatud, andke meile teada ja korraldame müügi vastavalt teie soovidele. Meie eesmärk on tagada, et leiate parima hinnaga ostja.

Sinu Metsa Müügi Partner,
Metsjamaa.ee


KINNISTU MÜÜGIPAKKUMISE LISAMISEKS JA ENAMPAKKUMISE KORRALDAMISEKS

KIRJUTAGE VÕI HELISTAGE

info@metsjamaa.ee

+372 5077 027


Kinnistu müügi korraldamiseks on oluline, et müüjal oleks olemas kindlad eeldused ja õigused. Need hõlmavad järgmist:

  1. Omandiõigus: Müüjal peab olema omandiõigus ehk õigus kinnistu müümiseks. See tähendab, et kinnistu peab olema tema nimele registreeritud või tal peab olema seaduslik volitus müügi korraldamiseks.
  2. Kehtiv metsamajanduskava: Kui müüdav kinnistu on metsamaa, on vajalik kehtiv metsamajanduskava. Metsamajanduskava on strateegiline dokument, mis määratleb metsa majandamise eesmärgid ja tegevused.
  3. Raieõiguse olemasolu ja teatised: Kui müüakse raieõigust, peab müüjal olema õigus selle õiguse müümiseks. Lisaks on vajalik esitada kehtivad raieõigusega seotud teatised ja takseerandmed raiutavate eraldiste kohta.
  4. Seaduslikud õigused ja piirangud: Müüja peab teadma kõiki kinnistut puudutavaid seaduslikke õigusi ja piiranguid, mis võivad mõjutada kinnistu müüki või kasutamist.
  5. Maksmata kohustuste puudumine: Müüjal ei tohi olla kinnistuga seotud olulisi maksmata kohustusi, näiteks maksuvõlgnevusi või hüpoteeke, mis võiksid takistada müüki.
  6. Korrektne dokumentatsioon: Müüja peab valmis olema esitama kogu vajaliku dokumentatsiooni, mis tõendab tema õigusi ja kinnistuga seotud olulisi faktoreid.
  7. Vajadusel spetsialisti kaasamine: Kui müüja ei ole kindel kõikides kinnistuga seotud õigustes ja kohustustes, võib olla mõistlik kaasata spetsialist, näiteks metsandusalane ekspert või kinnisvaraanalüütik, et tagada müügiprotsessi sujuvus ja õiguslik korrektsus.

Need eeldused tagavad, et müügiprotsess kulgeb sujuvalt ja õiguslikult korrektselt, kaitstes nii müüja kui ka ostja huve.