METSA- JA PÕLLUMAA OST | RAIEÕIGUSE OST

Metsa- ja Põllutehingud. Paremini. Aus pakkumine, õiglane hind.


Maatulundusmaa majandamine, haldus, hanked, enampakkumised, avalik konkurss parima pakkuja ja ostja leidmiseks. Kinnistu ostu, müügi, oksjoni, enampakkumiste, avaliku müügi, nõustamise, konsultatsiooni või muude tugiteenuste huvi korral oleme valmis Teid aitama vastavalt soovidele. Kiire, mugav, usaldusväärne, läbipaistev, aus, metsa, maa, põllu, raieõiguse müük ja tehing professionaalide abiga.

Meie missiooniks ja tegevuse eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja sihtotstarbelise ja jätkusuutliku majandamise edendamine Eestis

maatulundusmaa_metsamaa_põllumaa_raieõiguse_ostmine_müümine_hindamine
Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis

METSAMAA OST | PÕLLUMAA OST | MAATULUNDUSMAA MÜÜK

OLETE MÜÜMAS METSA-, PÕLLUKINNISTUT VÕI RAIEÕIGUST?

ANDKE ENDA SOOVIST MEILE TEADA JA SAATE SELGE JA KONKREETSE VASTUSE!

Arvestame kõikide omaniku soovidega nii hinnas kui ka lepingu tingimustes.

Tehingud on ausad ja läbipaistvad.

Omaniku/müüja huvid on kaitstud parimal võimalikul viisil.

Metsa ja Põllu müük saab vormistatud Meie abiga lihtsalt ja mugavalt. Edastage Meile müügiobjekti andmed ja vormistame tehingu. Abistame, nõustame ja leiame lahenduse tehingut puudutavates küsimustes ja asjaoludes

  1. VAATAME ÜLE MÜÜGISOOVI
  2. KOOSTAME ESIALGSE HINNA JA SAADAME ETTEPANEKU
  3. VAATAME KINNISTU ÜLE JA KOOSTAME LEPINGU
  4. VORMISTAME TEHINGU

Saada hinnapäring või müügisoov – metsa- ja põllumaa müügil ei ole takistuseks hüpoteek, looduskaitselised piirangud, kinnistul asuvad hooned ega rendilepingud. Kui omanikul on soov müüa kinnistust ainult konkreetne osa, leiame ka siis lahenduse

Teeme esialgse hinnangu ja ettepaneku – enamasti olemasolevate inventeerimisandmete, kaardimaterjalide ning omanikult saadud informatsiooni põhjal. Seega tuleb igasugune lisateave kinnistu kohta kasuks. Lõpliku pakkumise koostamiseks käib meie ettevõtte spetsialist kinnistul kohapeal ning teostab välitööd, et anda hinnang tegelikule olukorrale metsas või põllul

Koostame Lepingu, kus kajastame müügiobjekti andmed ja müügiobjekti puudutavad kokkulepped, et mõlema poole huvid oleks kõige paremini kaitstud

Vormistame ostu-müügi tehingu – tehingu täitmine tagatakse ostusumma kandmisega notari deposiiti, raieõiguse ostu-müügi puhul vastavalt Lepingule


Võta meiega ühendust, aitame meeleldi. Helista meile 5077027 või kirjuta eestimetsadeliit@gmail.com