PÕLLUKINNISTUTE OST

PÕLLUKINNISTUTE OST | PÕLLUMAA OST | PÕLLU OST – MÜÜK

Ostame põllu- ja rohumaad, olenemata selle asukohast ja suurusest.

  1. VAATAME ÜLE MÜÜGISOOVI
  2. KOOSTAME ESIALGSE HINNA JA SAADAME ETTEPANEKU
  3. VAATAME KINNISTU ÜLE JA KOOSTAME LEPINGU
  4. VORMISTAME TEHINGU

Saada hinnapäring või müügisoov – metsa- ja põllumaa müügil ei ole takistuseks hüpoteek, looduskaitselised piirangud, kinnistul asuvad hooned ega rendilepingud. Kui omanikul on soov müüa kinnistust ainult konkreetne osa, leiame ka siis lahenduse.

Teeme esialgse hinnangu ja ettepaneku – enamasti olemasolevate inventeerimisandmete, kaardimaterjalide ning omanikult saadud informatsiooni põhjal. Seega tuleb igasugune lisateave kinnistu kohta kasuks. Lõpliku pakkumise koostamiseks käib meie ettevõtte spetsialist kinnistul kohapeal ning teostab välitööd, et anda hinnang tegelikule olukorrale metsas või põllul.

Koostame Lepingu, kus kajastame müügiobjekti andmed ja müügiobjekti puudutavad kokkulepped, et mõlema poole huvid oleks kõige paremini kaitstud.

Vormistame ostu-müügi tehingu – tehingu täitmine tagatakse ostusumma kandmisega notari deposiiti, raieõiguse ostu-müügi puhul vastavalt Lepingule.


PÕLLUKINNISTUTE OSTMINE, PÕLLUMAA MÜÜGI- JA ENAMPAKKUMISED

Võta meiega ühendust, aitame meeleldi. Helista meile 5077027 või kirjuta eestimetsadeliit@gmail.com


NR1 PÕLLUMAA JA PÕLLUKINNISTUTE OSTU-MÜÜGIPORTAAL EESTIS

Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis
Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis


PÕLLU OST – PÕLLUMAA OST – PÕLLUKINNISTU OST
PÕLLU MÜÜK – PÕLLUMAA MÜÜK – PÕLLUKINNISTU MÜÜK
PÕLLU HINDAMINE – PÕLLUMAA HINDAMINE – PÕLLUKINNISTU HINDAMINE
PÕLLU HIND – PÕLLUMAA HIND – PÕLLUKINNISTU HIND