PÕLD

Põld (ka põllumaa) on haritav maa, mida korrapäraselt kultiveeritakse taimekasvatuslikul eesmärgil ning kus külvikorra järgi kasvatatakse valdavalt lühiealisi kultuure. Põld on ühtlasi osa külvikorra maa-alast.

PÕLD – https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5ld


PÕLD


PÕLD


PÕLD


PÕLLUMAA


ROHUMAA


PÕLLUKINNISTU