Raieõiguse pakkumised

Palun esitada huvi korral hinnapakkumine kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks.

SEE RAIEÕIGUS ON MÜÜDUD PARIMALE PAKKUJALE!

Raieõiguse müük Võru vallas

Kinnistu: 38901:001:1823 Olle, Oleski küla, Võru vald, Võru maakond 2,09 ha
24.10.2023 on kinnitatud metsateatised:
ER2 0.47ha lageraie 55tm
ER1 0.76ha lageraie 76tm


Lisainfo:
5077027
info@metsjamaa.ee


Raieõiguse müük Saaremaal

Palume esitada huvi korral hinnapakkumine Saaremaa vallas Torni (55001:002:0075) kinnistu raiele eraldistel 1, 5 ja 7 (kehtivad metsateatised on metsaregistris avalikud)

ER7 1.57ha lageraie 103tm
ER5 0.63ha lageraie 40tm
ER1 0.93ha sanitaarraie 12tm

Ladustamine on planeeritud kõrvalkinnistule. Tutvuda saab eelneval kokkuleppel omanikuga.