Raieõiguse müük Saaremaal Torni kinnistul

Palume esitada huvi korral hinnapakkumine Saaremaa vallas Torni (55001:002:0075) kinnistu raiele eraldistel 1, 5 ja 7 (kehtivad metsateatised on metsaregistris avalikud)

ER7 1.57ha lageraie 103tm
ER5 0.63ha lageraie 40tm
ER1 0.93ha sanitaarraie 12tm

Ladustamine on planeeritud kõrvalkinnistule. Tutvuda saab eelneval kokkuleppel omanikuga.

Huvi korral võtke meiega ühendust…


Lisainfo:
5077027
info@metsjamaa.ee