MINU KATASTER

Minu kataster on uks maatoimingute platvormi infosüsteemi teenuste kasutamiseks. Võimalik on tutvuda maatükkidega seotud infoga ja teha andmetest erinevaid väljavõtteid ning peagi saab siin ka algatada maaga seotud toiminguid. Teenused on mõeldud maaomanikele ja neid abistavatele spetsialistidele.

Minu katastris saab maaomanik:

maatüki piiriandmete info (kinnisomandi asukoha ja ulatuse andmed);
katastriandmete väljavõte dokumendina (MaaKats § 10);
katastriüksuse moodustamise arhiividokumendid;
maatüki väärtuse info ja maksustamishinna tekkeloo tutvustus;
maatükile mõjuvate piirangute info ja mõjualade paiknemine;
maatüki loodusliku seisundi info;
võimalik teavitada katastripidajat andmevigadest ja saada täiendavaid selgitusi andmete kohta.


VÄÄRTUSTME MAAD KÕRGEMALT JA PAKUME PARIMAT HINDA!

Küsi hinda:

helista 5077027 või kirjuta eestimetsadeliit@gmail.com