Harvendusraie

Harvendusraie peamiseks eesmärgiks on viia puistu liigilise koosseisu kujundamine lõpule, tõstes sellega ühtlasi puistu väärtust. Harvendusraie on vajalik puude looduslikku väljalangemise ennetamiseks ja kasvama jäävate puude kasvu soodustamiseks. Harvendusraiet tehakse puistu koosseisu parendamiseks ja kena tuleviku metsa kujundamiseks. Harvendusraie tagab suurema tulu lõppraiel. Harvendusraie käigus raiutakse üksteist segavad ning kasvult nõrgemad puud.


Harvendusraie on üks hooldusraie liik, mille käigus raiutakse välja kuni 30% puudest selleks, et luua lõppraiesse jäävatele puudele paremad kasvutingimused. Varem nimetati harvendusraiet ka vahekasutusraieks.

Harvendusraieid on tehakse kas alameetodil või ülameetodil, vastavalt raiutakse välja kas suuremad puud või väiksemad puud. Suuremate puude raiumisega raiutakse välja hundid, mis oma laiutava võraga takistavad teiste puude kasvu. Väiksemate puude raiumisega parandatakse nii valgustingimusi kui ka vähendatakse konkurentsi toitainetele.

HARVENDUSRAIE – https://et.wikipedia.org/wiki/Harvendusraie


maatulundusmaa_metsamaa_põllumaa_raieõiguse_ostmine_müümine_hindamine
maatulundusmaa_metsamaa_põllumaa_raieõiguse_ostmine_müümine_hindamine

Harvendusraie

Maksimaalse tulu metsaomanikule toob hästi majandatud ja hooldatud mets!