KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE VÕÕRANDAMINE

KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE VÕÕRANDAMINE

Kui mets saab raieküpseks, siis puit raiutakse ja asemele kasvatatakse uus mets.

RAIEÕIGUSE OST
Ostame Raieõigust üle Eesti. Küsi pakkumist! Majandame metsa säästlikult ja loodussõbralikult.

Ostame raieõigust teie metsakinnistul. Raieõigust ostame nii kasvavale metsale, kui ka küpsele metsale. Hinnapakkumine on TASUTA!


E-post: eestimetsadeliit@gmail.com

SAADA PÄRING JA TEEME PARIMA PAKKUMISE!


Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine – Metsaraie usalda professionaalidele

Ostame Raieõigust üle Eesti.

Küsi pakkumist!

Majandame metsa säästlikult ja loodussõbralikult.

Ostame raieõigust teie metsakinnistul. Raieõigust ostame nii kasvavale metsale, kui ka küpsele metsale.

Hinnapakkumine on TASUTA!


Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis
Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis

Metsa langetamine ning väljavedu lankidelt

Ümarmaterjali kokkuost

Metsamaterjali varumine kooskõlas kehtiva seadusandlusega

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine

www.metsjamaa.ee – Nr 1 Eestis


Kasvava metsa müük on tehing, kus võõrandatakse puistu maapealne osa. Kokkuleppel võidakse võõrandada ka kännud. Maa ei ole tehingu objektiks. Kasvava metsa müügi aluseks on tavaliselt metsa takseerandmed või kluppimisandmed.

Kasvava metsa müümiseks sõlmitakse leping, milles sätestatakse (tavaliselt) metsamajanduskava alusel tehingu objektiks olevate metsaeraldiste loend (lisatakse kaardimaterjal). Lepingus määratakse raiumise ja metsamaterjali väljaveo ajavahemik, makstav hind ning raielankide, kuivendussüsteemide ja teede korrastamise nõuded peale materjali äravedu.

Korraldame turvalise kasvava metsa ja raieõiguse enampakkumise Meie avalikus metsatehingute oksjoni keskkonnas.


Täpsema info ja pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust

E-post: eestimetsadeliit@gmail.com