METSAMAA HIND

METSAMAA HIND – Hästi majandatud ja hooldatud mets on väärtuslikum ja toodab rohkem tulu.


Metsamaa hinda mõjutavad :

  1. kasvava metsa koosseis, vanus, maht
  2. kinnistu eripärad: asub täielikult või osaliselt kaitsealal või kinnistul on maakasutuspiirangud
  3. kasvukohatüüp, boniteet, juurdepääs kinnistule ja asukoht
  4. olukord maailma ja Eesti puiduturul

Metsamaa hind on kõige kõrgem kui metsamaal kasvav mets on raieküps, kvaliteetne (kahjustustest vaba) ja kallim sortiment (palk)…
Suurema mahu korral on metsa majandamise kulud (ülestöötamise kulu) hektari / metsamaterjali tihumeetri kohta madalamad.
Kasvukohatüüp ja mullastiku – sõltub puistu peapuuliik, kvaliteet ja selle aastane juurdekasv


METSAMAA HINNAPÄRING
SAADA PÄRING JA TEEME PARIMA PAKKUMISE!

E-post: eestimetsadeliit@gmail.com

Metsa- ja Põllutehingud. Paremini. Aus pakkumine, õiglane hind.


METSA HIND – https://metsjamaa.ee/metsa-hind/


maatulundusmaa_metsamaa_põllumaa_raieõiguse_ostmine_müümine_hindamine
Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis