METSAMAJANDUS

METSAMAA HIND - Metsamaa Hinnapäring | Metsa Müük | Kasvava Metsa Ost

METSAMAJANDUS

Metsamajandus on metsanduse haru, mis tegeleb metsade majandamisega: metsa uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja kaitsega.

METSAMAJANDUS – https://et.wikipedia.org/wiki/Metsamajandus


Metsamajandus
Eeskirjad, meetmed ja koostöö metsade säilitamiseks ja metsatööstuse reguleerimiseks.

METSAMAJANDUS – https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/forestry_et


Säästlik metsamajandus

Teaduspõhise, metsade säästva majandamisega saab tagada metsade majanduslike, sotsiaalsete ja ökoloogiliste eesmärkide täitmise

Säästlik metsamajandus – https://loodusveeb.ee/et/themes/metsandus-ja-elurikkus/saastlik-metsamajandus


METSAMAJANDUSETTEVÕTTED


Forestry explained

EU support for forestry through rural development funds, the Forest Action Plan and innovation in Forestry

Agrometsandus

Agrometsandust käsitleva ELi töörühma tegevus, põhidokumendid.

Mitmeotstarbelised metsad

Mitmeotstarbeliste metsade uusi väärtusahelaid käsitleva seminari aruanne

Piirkondlikud ja rahvusvahelised kokkulepped

Organisatsioonid, kellega EL teeb koostööd globaalse metsamajanduse küsimustes, rahvusvahelised metsakaitset käsitlevad kokkulepped.

Faktid ja arvud

Statistika metsade, metsanduse, puittoodete ja metsavarumise kohta.