METSAMAA OST

Metsamaa ost – ostame metsa ja metsamaad

PARIMA HINNA METSAMAA EEST SAAB MEIE KÄEST


E-post: eestimetsadeliit@gmail.com

SAADA PÄRING JA TEEME PARIMA PAKKUMISE!


METSAMAA OST

METSAMAAD OSTAME ÜLE EESTI!

  1. VAATAME ÜLE METSAMAA MÜÜGISOOVI
  2. KOOSTAME ESIALGSE METSAMAA HINNA JA SAADAME ETTEPANEKU METSAMAA OSTMISEKS
  3. VAATAME METSAMAA ÜLE JA KOOSTAME LEPINGU
  4. VORMISTAME METSAMAA OSTU-MÜÜGI TEHINGU

Saada hinnapäring või müügisoov – metsamaa müügil ei ole takistuseks hüpoteek, looduskaitselised piirangud, kinnistul asuvad hooned ega rendilepingud. Kui omanikul on soov müüa kinnistust ainult konkreetne osa, leiame ka siis lahenduse

Teeme esialgse hinnangu ja ettepaneku – enamasti olemasolevate inventeerimisandmete, kaardimaterjalide ning omanikult saadud informatsiooni põhjal. Seega tuleb igasugune lisateave metsakinnistu kohta kasuks. Lõpliku pakkumise koostamiseks käib meie ettevõtte spetsialist metsas kohapeal ning teostab välitööd, et anda hinnang tegelikule olukorrale metsas või põllul

Koostame Lepingu, kus kajastame müügiobjekti andmed ja müügiobjekti puudutavad kokkulepped, et mõlema poole huvid oleks kõige paremini kaitstud

Vormistame ostu-müügi tehingu – tehingu täitmine tagatakse ostusumma kandmisega notari deposiiti, raieõiguse ostu-müügi puhul vastavalt Lepingule


Metsa ja metsamaa ost üle Eesti


metsamaa ost
Metsamaa ost üle Eesti

Ostame ka raiutud metsamaad

Raiutud metsamaa ost – ostame teostatud raiega metsamaad
Ostame raiutud metsamaad üle Eesti. Raiutud metsamaa ost. Kiire ja turvaline tehing hea hinnaga. Saada oma hinnasoov ja küsi pakkumist!


SAADA PÄRING JA TEEME PARIMA PAKKUMISE!

E-post: eestimetsadeliit@gmail.com

Metsa- ja Põllutehingud. Paremini. Aus pakkumine, õiglane hind.


Maatulundusmaa majandamine, haldus, hanked, enampakkumised, avalik konkurss parima pakkuja ja ostja leidmiseks. Kinnistu ostu, müügi, oksjoni, enampakkumiste, avaliku müügi, nõustamise, konsultatsiooni või muude tugiteenuste huvi korral oleme valmis Teid aitama vastavalt soovidele. Kiire, mugav, usaldusväärne, läbipaistev, aus, metsa, maa, põllu, raieõiguse müük ja tehing professionaalide abiga.

Meie missiooniks ja tegevuse eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja sihtotstarbelise ja jätkusuutliku majandamise edendamine Eestis


METSAMAA OST – https://metsjamaa.ee/metsamaa-ost/

METSAMAA OST – https://metsjamaa.ee/?s=metsamaa+ost

METSAMAA OST – https://metsjamaa.ee/


maatulundusmaa_metsamaa_põllumaa_raieõiguse_ostmine_müümine_hindamine
Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis