METSAUUENDUS

METSAUUENDUS

Metsauuendus on metsamajanduse osa, mille tulemusena tekib noor metsapõlvkond. Metsauuendus eeldab uuendusraiet. Pärast uuendusraiet on metsal kolm võimalikku uuendusmeetodit: istutamine, külvamine ja looduslik uuenemine.

Metsauuendus aitab siduda õhus olevat süsinikku. Süsinik seotakse nii mulda, puutüvedesse kui ka juurtesse. Metsauuendusel on oluline osa nii elurikkuse kui ka metsa ökosüsteemide säilitamisel. Metsade uuendamine on oluline abinõu kliima soojenemise vastu, sest kui me ei istutaks metsa tagasi, oleks meil õhus liiga palju kasvuhoonegaase, mis jääksid sidumata.

METSAUUENDUS – https://et.wikipedia.org/wiki/Metsauuendus


Lihtsustame metsa uuendamisega kaasnevat tööd

METSAUUENDUS – https://www.metsauuendus.ee/


Metsaistutus


METSAUUENDUS