METSARAIE

Metsaraie on puude ja põõsaste langetamine koos sellega kaasnevate eel- ja järeltöödega; metsamajanduses rakendatav puude mahavõtmine puidu saamise või metsa hoolduse eesmärgil.

Raie jaguneb lõppraieks (lageraie ja turberaie) ja vahekasutusraieks (hooldusraie ja sanitaarraie).

METSARAIE – https://et.wikipedia.org/wiki/Metsaraie


RAIE METSARAIE RAIEOIGUSE OST OSTMINE HIND
RAIE METSARAIE RAIEÕIGUSE OST OSTMINE HIND

RAIE


METSARAIE