Metsamajanduse spetsialist

Metsanduse spetsialistid töötavad metsamajanduse ja puidu varumisega tegelevates organisatsioonides (ettevõtted, riigiasutused, metsaühistud jne).
Nad tunnevad hästi metsa kui ökosüsteemi ja oskavad majandada metsi säästlikult ja heaperemehelikult.

Metsamajanduse spetsialisti töö toimub nii kontoris kui looduslikus keskkonnas ja välitingimustes. Tööaeg on pandlik, kuna metsamajanduse spetsialist planeerib oma tööd ja tööaega ise. Olenevalt hooajast sisaldab töö erinevaid ülesandeid. Metsas viibimine eeldab head füüsilist vormi ja tervist.

METSAMAJANDUSE SPETSIALISTI KOMPETENTS – Metsamajanduslike tööde planeerimine ja korraldamine

Enamlevinud ametinimetused
metsatööde juht, metsameister, metsnik, praaker, metsakasvataja, puidulogistik, metsaülem


Metsamajanduse spetsialistiks saab õppida Luua Metsanduskoolis

ESITA AVALDUS METSASPETSIALISTIKS ÕPPIMISEKS – https://sais.ee/


METSANDUSSPETSIALIST

metsa takseerimine metsataksaator