METSAKINNISTU

METSAKINNISTU

Metsakinnistu on maatükk täielikult või valdavas osas enamjaolt metsamaaga ehk kinnistu oluline osa on ka mets või metsamaa, kus ajutiselt puudub metsaseaduse metsa mõistele vastav puittaimestik. Kinnisturaamatus registreeritud maatulundusmaa (metsaga või metsata matsamaa)