METSATEATIS

Metsateatis on metsaseadusega määratud dokument, mis on metsaomanikul vaja esitada Keskkonnaametile raietööde tegemiseks. Kõik Keskkonnaametile esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris. METSATEATIS – https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/metsateatis-ja-metsaregister Metsateatise vorm ja esitamise kord Metsateatise esitamine ja metsa inventeerimisandmete vaatamine METSATEATIS – https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/keskkonnakaitse/metsateatise-esitamine-ja-metsa-inventeerimisandmete-vaatamine Metsateatise täitmisel tekkivate sisuliste küsimuste ja muude metsanduslike teemade puhul palume pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide […]

METS

Mets on koht kus lõõgastuda ja puhata Mets ka olulisim taastuv loodusvara Soome on ametlikult maailma õnnelikum riik. Soomest 75 protsenti on mets. Usume, et need faktid on omavahel seotud Eestis katab mets ligi poole maismaast Mets Mets on ökosüsteem, mis koosneb kasvavate puudega maast ja selle elustikust (taimestikust, loomastikust, seenestikust). Mets on ühtlasi puittaimedega […]